Groote baggermolen op het IJsselmeer vergaan De vijf opvarenden met moeite gered

De-Friesland

Friesch-Dagblad-1
Friesch-Dagblad-2 Friesch-Dagblad-3 Friesch-Dagblad-4

In een vliegenden storm is op het IJsselmeer gistermiddag een groote baggermolen van de firma „Zanen-Verstoep” vergaan.

Deze firma heeft op de voormalige Zuiderzee voorlangs de kust van Vollenhove tot aan Kuinre enkele tientallen kilometers uit den wal een groot aantal baggermolens aan het werk voor baggerwerken op plaatsen waar de toekomstige dorpen komen en vaargeulen gemaakt worden. Ongeveer in het midden daarvan lag de mooie en groote baggermolen „Delfzijl”. De firma Zanen-Verstoep had deze gehuurd en ter plaatse nog maar korten tijd aan het werk gelegd. Gisternacht was een zware storm opgestoken en ook in den morgen zette deze door. Het gevolg daarvan was o.m. dat van de „Delfzijl” een tweetal glijkabels afknapten en de molen aan wind en golven werd overgeleverd. De boot begon te dansen op de golven, en wat erger was, veel water kwam over het schip heen. Men kon van den wal af zien, dat er iets gaande was, maar niet wat. De uitvoerder van genoemde firma, de heer J Boogaard, bedacht zich niet lang. Even overleg met Blokzijl en daar werd een groote sleepboot onder stoom gebracht. Feitelijk was het geen weer om uit te varen, maar men riskeerde het want er konden menschenlevens in ernstig gevaar komen. Stampend en slingerend voer de sleepboot de golven van de vroegere Zuiderzee tegemoet en al gauw bleek, dat het een zware strijd zou worden. Geweldige golven sloegen over de sleepboot heen en zoo moest men er de zwemvesten bij aantrekken. Meer dan 30 c.m. water kwam zelfs in de stuurhut te staan en naar men ons verzekerde was het waar noodweer, zooals deze menschen die de Zuiderzee kenden, niet eerder hadden medegemaakt. Doorweekt kwamen ze nader bij den inmiddels in nood verkeerenden baggermolen, die ongeveer 11 K.M. ten Noorden van Schokland lag en zware slagzij maakte. Het bleek den heer B. dat de vijf opvarenden van den molen ijverig werkten aan pogingen om den molen te behouden. Geprobeerd werd kabels uit te brengen naar de sleepboot. Urenlang werd onder leiding van den heer B. door allen gewerkt met ware doodsverachting en gekleed in zwemvest en met de reddingsgordels om. Alles echter tevergeefs. Steeds woester werd het water van het IJsselmeer en tegen 3 uur kwam men tot de conclusie dat de molen niet zou zijn te behouden. Toen was de toestand namelijk zoo verergerd, dat het niet langer verantwoord was om aan boord te blijven. Voor de opvarenden van de sleepboot „Maaskant” brak de moeilijke en zware taak aan om de opvarenden te redden. Vele pogingen faalden tot men eindelijk succes had. Doornat, maar gelukkig ongedeerd, konden allen aan boord worden genomen en op den een eind verder liggenden baggermolen „Gorkum” van de firma „Zanen-Verstoep” worden gebracht. Het was een dubbeltje op zijn kant geweest. De sleepboot bleef nog in de nabijheid, om te zien of misschien de wind wilde gaan liggen en daardoor het water wat kalmer worden. Het tegendeel was het geval en steeds meer liep het schip vol om tegen goed half vier ten onder te gaan. Een kort borrelen van het water en de mooie groote baggermolen was onder het water van de vroegere Zuiderzee verdwenen.

Zoo spoedig mogelijk zal de molen worden gelicht.

Ook verder heeft de firma Zanen-Verstoep bij dezen storm veel schade geleden, daar van verschillende sleepen en gemeerde zandschuiten velen lossloegen en grootendeels bij Kuinre op het strand werden geworpen. Deze zullen evenwel met veel moeite nog weer gered kunnen worden, maar stagnatie is van een en ander toch het gevolg.