Nieuwsarchief

Bij de Wereldhavendagen in Rotterdam, van vrijdag 6 t/m zondag 8 september 2019., liggen we met de molen in de Leuvehaven.

Aldaar is de enige nog werkende stoombaggermolen in Nederland gratis te bezoeken.


Op zaterdag 28 september 2019 nemen met deel aan de BotenBeurs in de Lingehaven in Gorinchem. Van ’s ochtends 10 tot ’s middags 5 uur is de molen gratis te bezoeken.


Van 2 t/m 6 oktober 2019 vindt in Maassluis de 40ste FURIEade plaats. Op vrijdag en zaterdag is de molen, met draaiende machines, te bezoeken.


In het seizoen 2018 zijn we met de molen bij een drietal evenementen aanwezig geweest, met veel bezoekers aan boord van de draaiende molen. Het waren achtereenvolgens “Dordt in Stoom” in Dordrecht, “100 jaar Zuiderzeewet” in Lelystad en de Wereldhavendagen in Rotterdam. Voor het seizoen 2019 zijn we inmiddels een inventarisatie aan het maken, en alle suggesties daarover zijn zeer welkom.


Tijdens het Baggerfestival in Sliedrecht (27-30 juni 2019) is de molen te bezichtigen en te bezoeken op de vaste locatie, achter het Baggermuseum. Gemakkelijk te bereiken vanaf het festivalterrein, en onder stoom, dus met draaiende machine en emmerketting!


In de bestuursvergadering van 8 januari 2019 heeft Lardus Joustra afscheid genomen als voorzitter van de beherende stichting SSBW. Hij heeft 16 jaar aan het roer gestaan van de molen. Hij is per die datum opgevolgd door Jaap Kok, eveneens een gepensioneerd Boskalis medewerker.


Vanaf juni 2018 kunnen we beschikken over een sleepvlet bij de stoombaggermolen. Het is de “Eemstroom”, welke wij met de zeer gewaardeerde medewerking van Van Wijngaarden Marine Services mogen gebruiken.

Eemstroom
Eemstroom

Eind september 2018 hebben we voor de “Friesland” het per 1 januari verplichte Certificaat van Onderzoek verkregen. Dit certificaat regelt dat het vaartuig aan een aantal (veiligheids)voorwaarden voldoet. Na een aantal inspecties en administratieve formaliteiten zijn we nu tot 2024 verzekerd van een mooie, maar ook veilige baggermolen.


Furiade

Dankzij de soepele medewerking van onze hoofdsponsor IHC, is het onderwaterschip van de molen weer piekfijn in orde. Op de vaste ligplaats, achter het Baggermuseum, gaan de vrijwilligers nu aan de gang om de ketel gereed te maken voor de tweejaarlijkse inspectie door onze andere hoofdsponsor Lloyd’s.


Op 5-6-7 oktober 2017 was de molen “onder stoom” te bewonderen bij de Furieade in Maassluis.(zie www.furieade.nl). Een mooi evenement als afsluiting van het zomerseizoen. Daarna gaan we op de vaste ligplaats in Sliedrecht de stoomketel gereed maken voor de tweejaarlijkse keuring door Lloyd’s.


Ook bij de Wereldhavendagen in Rotterdam (1-2-3 september) zijn we “onder stoom” aanwezig, op de vertrouwde locatie in de Leuvehaven. Prima bereikbaar, ook met de watertaxi.


Het volgende bezoek staat gepland voor 19 en 20 augustus in Hellevoetsluis, bij de Vestingdagen.(zie www.vestingdagen.nl). Weer een mooie gelegenheid om de molen met draaiende machine en emmerleiding aan het “werk” te zien. De aanwezige bemanning zal U graag rondleiden en uitleg geven.


Op 4 maart j.l. ontving onze vrijwilliger Gijs Lavooij de Bronzen Legpenning van het Carnegie Heldenfonds. Deze werd hem verleend doordat hij op 23 december 1946, toen 8 jaar oud, een vriendje redde die onder het ijs van de dichtgevroren Merwede was geraakt met zijn prikslee. De onderscheiding werd hem uitgereikt in het Baggermuseum door de burgemeester van Sliedrecht, de heer Van Hemmen. Gijs was voorgedragen voordoor de jongen die hij destijds heeft gered, de heer Kees Alblas. Deze kwam er pas na vele, vele jaren bij toeval achter wie zijn redder was geweest.


Traditiegetrouw zijn we op 27, 28 en 29 mei 2016 aanwezig met de molen bij “Dordt in Stoom”. Langs de kade liggend, met draaiende machine, is de molen te bezoeken, zowel aan dek als in de onderdekse ruimtes. In de machinekamer kan de draaiende machine bewonderd worden, en daarnaast kunnen de bemanningsverblijven bezichtigd worden. Naast de molen zijn er vele ander stoomvaartuigen, -walsen, -tractoren en andere stomende machines in vol bedrijf. Een evenement dat uniek is in Europa, met vele duizenden bezoekers. Bekijk ook de website Dordt in Stoom


Ter gelegenheid van he Baggerfestival Sliedrecht kan op zaterdag 4 juli 2015 van 10 tot 17 uur de stoombaggermolen “Friesland bezichtigd worden met uitleg van deskundige vrijwilligers, oud-baggeraars. De stoomketel is opgestookt tot een druk van 10 bar en de emmerketting zal draaien: even zijn we terug in het stoomtijdperk, het wordt bijna net als toen….dus komt dat zien! De molen ligt afgemeerd achter en is toegankelijk via het Baggermuseum, Molendijk, Sliedrecht.


Op 5 en 6 sept 2015 zijn we met de molen bij het Werfweekend van de Museumwerf in Vreeswijk.


In het seizoen 2014 was de molen aanwezig bij:
24/25 mei, Dordt in Stoom
21 juni, Loggerfestival, Vlaardingen
6/7 september, Wereldhavendagen Rotterdam
4 oktober, Furieade , Maassluis.


Op 10 maart j.l. namen we in het Baggermuseum afscheid van onze molenbaas Arie Batenburg. Sinds 2003 heeft hij met groot enthousiasme als vrijwilliger op de molen gewerkt. Als echte molenbaas op grote baggermolens en later hoofdschipper op o.a de “Cardium” bij de Oosterscheldewerken, kon hij bij evenementen en andere gelegenheden smakelijk vertellen over het leven “in de bagger”.
Om gezondheidsredenen kan hij het echte werk op de molen niet langer uitvoeren, maar hij is nog steeds bereid in te vallen bij allerlei gelegenheden. Wij zijn als bestuur Arie daarvoor zeer erkentelijk, en wensen hem het allerbeste toe. Namens bestuur en de vrijwilligers werd Arie dank gezegd voor al het werk op en aan de molen.
Als molenbaas wordt Arie opgevolgd door Ron van der Vlies, een “meester op alle wapens” in ons vrijwilligercorps. Tijdens een plezierige bijeenkomst werd de scheepsbel van de “Friesland” door Arie overgedragen aan Ron. Wij wensen Ron veel succes en plezier in zijn nieuwe taak.


 

De-FrieslandSLIEDRECHT – (Uit Het Kompas) Het model van de maand mei is een gloednieuw model van de stoombaggermolen Friesland. Zaterdag 28 april 2012 meerde het af in het Nationaal Baggermuseum. De voorzitter van de Stichting Stoombaggermolen “Friesland”, de heer Lardus Joustra, heeft het natuurgetrouwe model in ontvangst genomen. Het was een bijzonder moment afgelopen zaterdagmorgen in het Baggermuseum. De vrijwel volledige bemanning van de echte stoombaggermolen was aangetreden om de aankomst van het model mee te beleven. De baggeraars in hart en nieren aanschouwden het model met vertederende blikken en complimenteerden de maker er van, de heer John Engelen, voor zijn vakmanschap. De heer Engelen, inwoner van de gemeente Steyl in Limburg, bezocht in 2007 “Dordt in Stoom” en zag daar de stoombaggermolen Friesland in werking. Onder de indruk wilde John Engelen, lid van een modelbouwclub, meteen een schaalmodel van de echte baggermolen maken. Na het bestuderen van tekeningen en het maken van vele foto’s, is een aantal jaren aan de uitvoering gewerkt en het resultaat mag er dan ook zijn. Een buitengewoon gedetailleerd schaalmodel dat op afstand bediend kan worden. Dit betekent dat het model, eenmaal te water gelaten, ook werkelijk kan baggeren. De echte stoombaggermolen Friesland ligt sinds 1988 afgemeerd bij het Nationaal Baggermuseum en is te bezoeken. Het werktuig is in 1937 gebouwd op een werf in Dokkum voor het Friese baggerbedrijf Dikkerboom & Sybrandy. In 1988 werd het werktuig aangekocht door Boskalis Westminster met als doelstelling dat het een drijvend monument zou blijven bij het Nationaal Baggermuseum. De Friesland is thans de enige nog echt werkende stoombaggermolen in Nederland. Deze baggermolen wordt in bedrijf gehouden door molenbaas Arie Batenburg en zijn bemanning, bestaande uit Gerrit van Krimpen achterman, Sjaak ’t Jong machinist-stoker, Kees den Dunnen eerste machinist, Gijs Lavooi onderhoud en reparatie, Jo Groenewegen machinist, Kees van den Bosch man algemene dienst, Kees Vogel machinist en Ron van der Vlies tweede molenbaas. Gedurende de maand mei staat zowel het schaalmodel als de echte stoombaggermolen Friesland in de schijnwerpers als Model van de Maand. De rondleiders van het Nationaal Baggermuseum vertellen er alles over: ze halen alles boven water.Het Nationaal Baggermuseum, Molendijk 204 te Sliedrecht is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. Kijk ook op www.baggermuseum.nl.
Bouwplaat
De-Friesland-model