Geschiedenis

De kiel werd gelegd in 1935 op de werf Th. Holthuis in Veendam, onder de naam “VEENDAM 220” (220 staat voor de emmerinhoud in liters). Op verzoek van de eerste huurders, de Firma Dikkerboom en Sybrandy uit Oudehaske (Friesland), werd de molen ingeschreven onder de naam “FRIESLAND”. De huurprijs bedraagt zesduizend gulden per jaar en drie honderd gulden per week voor staaldraden en lieren.

In 1938 koopt D&S de molen voor Fl. 34.750,- “onder aftrek van de “maandelykse, ten kantore van verhuurders, betaalde huurpenningen”!
1a-Auke-Pluim

In 1966 werd de “FRIESLAND” omgebouwd van kolenstook naar oliestook: de kolen roosters werden vervangen door een volautomatische oliebrander. Om de stabiliteit te vergroten werd de molen tevens verbreed en verlengd tot de huidige afmetingen..

De werkzaamheden van de “FRIESLAND” bestonden vooral uit het uitdiepen van kanalen, zoals het Prinses Margriet kanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Andere werken waren o.a. het koelwaterkanaal in Doodewaard, het koelcircuit van de centrale te Bergum bij de stuwen in IJsselstein. Het baggeren op haar maximale diepte van 13 meter in de Wilhelminahaven in Schiedam zorgde ervoor “dat alles kraakte”!.

Zeer bijzonder was het werk aan de Baanhoekbrug te Sliedrecht in 1978: de baggermolen Westgeul, met een emmerinhoud van 780 liter, had daar een bom opgebaggerd welke tijdens de Wereldoorlog II op de brug waren afgeworpen.

In de grote emmers van de Westgeul werden de bommen echter moeilijk opgemerkt hetgeen uiteraard tot zeer gevaarlijke situaties kon leiden. Daarom werd de hulp van de Friesland ingeroepen. Na twee dagen was het al raak: er zat een 500 ponder in de emmers !.

Gelukkig is alles goed afgelopen en dat is heden ten dage nog te zien: de bom ligt in de tuin van het Nationaal Baggermuseum.

In 1988 was de molen al geruime tijd niet meer in gebruik en in zeer slechte staat, voorbestemd voor de sloop, maar gelukkig kwam er een wonderbaarlijke redding: bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Boskalis Westminster nv, heeft de heer J. Kraaijeveld van Hemert de molen ten geschenke gekregen! Hij heeft de Friesland ondergebracht in de Stichting “Stoombaggermolen Boskalis Westminster” welke thans de eigenaar is en tot doelstelling heeft de molen zo goed mogelijk in de originele staat te behouden.

Bemanning-Friesland-400x601
Op 27 juni 1989 werd de “FRIESLAND” afgemeerd bij het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht.waar hij nog steeds te bezichtigen is

Na een zeer grondige reparatie, met inzet van deskundige  vrijwilligers en ondersteuning van sponsors, kan met gepaste trots vastgesteld worden dat de molen weer in “operationele staat” is gebracht

De Friesland neemt jaarlijks als varend monument deel aan een aantal manifestaties en maritieme evenementen zoals de Wereldhavendagen Rotterdam, Dordt in Stoom, Furiade Maassluis, Sleepbootdagen Vianen, Museumdagen,  etc.

Tegenwoordig ligt de “FRIESLAND” afgemeerd in de haven van Sliedrecht aan de kade achter de firma Lasco.