Welkom

De-Friesland
Welkom op de website van de Stichting Stoombaggermolen Boskalis Westminster!

Onze Stichting is eigenaar van de historische stoombaggermolen “Friesland” en heeft als doelstelling:

–  het in eigendom hebben en in werkbare staat houden van dit historische vaartuig,
– dit werktuig te exposeren om zodoende bij het publiek en m.n. bij de jongeren belangstelling te wekken voor de techniek en de natte waterbouw in het algemeen.

Wij bereiken deze doelen met een aantal vrijwilligers: oud werknemers uit de baggerindustrie die met veel vakkennis en liefde voor het vak de molen hebben opgeknapt, onderhouden en in draaiende toestand tonen op maritieme evenementen.

We werken nauw samen met het Nationaal Baggermuseum en de “Friesland” ligt normaal gesproken afgemeerd in de onmiddellijke nabijheid van het museum. Een bezoek aan het NBM is dan ook goed te combineren met een bezoek aan de molen onder deskundige begeleiding.

De “Friesland” is geklasseerd in het Register van Varend Monumenten  onder nummer 1620; zij is de oudste nog varende en werkende stoombaggermolen van Nederland –waarschijnlijk wel uniek in de wereld!

Een jonger zusterschip, de “Vooruit”, eveneens gebouwd bij de werf Holthuis (1941), bevindt zich in het stoommuseum in Medemblik.

Wij wensen u veel leesplezier op onze website en hopen u spoedig te mogen begroeten op de “Friesland”:  uw bezoek waard!!

Virtuele toer

Wilt u een virtuele toer door onze stoombaggermolen “Friesland” maken, klik dat op de onderstaande foto.

Friesland-Virtuele toer